KARAPATAN NG BAWA’T BATANG PILIPINO

KARAPATAN KO ANG...  • MAISILANG AT MAGKAROON NG PANGALAN AT NASYONALIDAD


  • MAGING MALAYA AT MAGKAROON NG PAMILYANG AARUGA SA AKIN.


  • MABIGYAN NG SAPAT NA EDUKASYON


  • MANIRAHAN SA ISANG TAHIMIK AT PAYAPANG PAMAYANAN


  • MABIGYAN NG PROTEKSYON LABAN SA ABUSO, PAGSASAMANTALA AT PANGANIB DULOT NG KARAHASAN AT PAGLALABANAN.


  • MABIGYAN NG PAGKAKATAONG MAKAPAGLARO AT MAKAPAGLIBANG.


  • MAGKAROON NG SAPAT AT MALINIS NA PAGKAIN AT TIRAHAN.


  • MAPAUNLAD ANG AKING MGA KASANAYAN O KAPASIDAD.


  • MAIPAGTANGGOL AT MATULUNGAN NG PAMAHALAAN O GOBYERNO.


  • MAKAPAGPAHAYAG NG SARILING PANANAW.